Sdílet na:

Loading

f.a.q.

KAMNA A KRBY NA DŘEVO
D: Můj krb kouří. Co s tím mohu udělat?
O: Je potřeba zkontrolovat vhodnost kouřovodu (průměr, délka, atd.) komínu a externího přívodu vzduchu (naprosto zásadní).
Nezbytné údaje naleznete v technickém listu výrobku.

D: Jaký druh dřeva bych měl do krbu používat?
O: Suché dřevo s vlhkostí kolem 20%. Palivové dřevo by mělo být skladováno minimálně 2 roky.
D: Je možné připojit dva krby na stejný kouřovod?
O: NE, každé ohniště, ať už u krbu nebo u kamen, musí mít svůj vlastní komín.
D: Jaký objem by měla mít místnost, kde budu instalovat krb?
O: Každý krb musí být úměrný prostředí, ve kterém je nainstalován, aby se zabránilo přebytku nebo nedostatku tepla při vytápění.
Pro správnou instalaci se řiďte pokyny v technickém listu, který je přiložený k výrobku.


D: Proč musím zabezpečit externí přívod vzduchu?
O: Protože během provozu topeniště spotřebovává vzduch z okolního prostředí, který je potřeba nahradit.  Nedostatek vzduchu vytváří v prostředí podtlak, a může způsobit únik spalin do místnosti.
D: Je nutné při instalaci kamen respektovat bezpečnostní vzdálenosti od zdí?
O: ANO. Dodržujte minimální vzdálenosti od boků a zadní stěny kamen, a to zejména v případě, že je zařízení v blízkosti hořlavých materiálů (viz technický list přiložený k výrobku).
D: Jaká jsou hlavní pravidla, která je třeba dodržovat při instalaci krbu/kamen nebo při přípravě napojení pro budoucí instalaci?
O: Je nezbytné, aby každé ohniště bylo součástí samostatného zařízení s vlastním přívodem vzduchu, kouřovodem a komínem.
Ohniště nemůžou využívat zařízení sdílené s jinými přístroji, jako jsou nástěnné kotle, tepelná čerpadla, klimatizace, odsavače, atd.


KRBY A KAMNA NA PELETY
D: Co je hlavní výhodou peletových kamen ve srovnání s těmi na dřevo?
O: Autonomie. Kamna na pelety mohou pracovat po dlouhou dobu bez dozoru a bez nutnosti přikládání; můžete nastavit čas jejich zapnutí/vypnutí a dají se dálkově ovládat přes telefon.
D: Mohu instalovat krb nebo kamna když nemám kouřovod?
O: NE, všechna zařízení na pelety vyžadují kouřovod o průměru 8/10 cm, který lze napojit i v jiné, než centralizované poloze vzhledem k ohništi.
Kouřové potrubí lze umístit také zvenčí budovy (v souladu s potřebnými povoleními) za předpokladu, že vertikální koncový úsek bude mít délku aspoň 1,5 m.


D: Je možné použít i jiné paliva do kamen na pelety (dřevo, organický odpad, atd.)?
O: NE, spalování čehokoli jiného než pelet ohrožuje fungování kamen a poškozuje je.
D: Je nutné vždy používat stejný typ pelet?
O: NE; můžete používat různé typy pelet, za předpokladu, že jsou certifikovány a že mají rozměry a vlastnosti uvedené v technickém listu.
D: Jsou nezbytná zvláštní opatření pro skladování pelet?
O: Postačí skladovat pytle s peletami na suchém místě.
D: V případě peletových kamen je nutné provést první zapálení a nastavení parametrů kvalifikovaným personálem?
O: ANO, pro řádné fungování je nezbytné se při uvedení do provozu obrátit na centrum technické pomoci (C.A.T) autorizované společností Edilkamin (dle normy UNI 10683).
Bez provedení prvního zapálení a nastavení parametrů autorizovaným CAT dojde k pozbytí platnosti záruky.

D: Jaká je běžná údržba prováděna na peletových kamnech?
O: Jak je doporučeno v technickém listu přiloženém k výrobku, jsou potřebné následující druhy čištění:
1 - denní (trvá několik minut)
2 - týdenní
3 - sezónní
NB! Je důležité pečlivě se řídit instrukcemi v technickém listu.
TEPLOVODNÍ PRODUKTY (TEPLOVODNÍ KAMNA, TEPLOVODNÍ KRBY A KOTLE)
D: Co bych měl připravit před instalací teplovodních peletových kamen?
O: Třeba připravit:
- Potrubí pro vývod spalin (kouřovod) o průměru 8 nebo 10 cm (závisí od modelu)
Vertikální koncová část kouřovodu musí mít délku aspoň 1,5 m (viz podrobnosti v technickém listu přiloženém k výrobku).

- Přívod vzduchu v místnosti alespoň 80 cm2.
Některé modely teplovodních kamen umožňují připojení přívodu vzduchu přímo z venku.

- Vstupní a výstupní přípojka k sběrnému potrubí ¾ "G
- Připojení přetlakového ventilu na odpad ¾ "G

-Přípojka přívodu vody ¾ "G
-Elektrické připojení k zařízení dle normy s jističem 230V + / - 10%, 50 Hz

NB! Kouřovod musí sloužit pro odvádění spalin pouze z jednoho zařízení.
D: Lze spustit teplovodní kamna bez připojení k vytápěcímu zařízení?
O: NE, spuštění bez vody v zařízení a v kamnech způsobuje jejich vážné poškození.
D: Ohřívají teplovodní kamna i vzduch v místnosti?
O: Ne všechny modely. Obecně teplovodní kamna zajišťují výměnu veškeré vyrobené energie do vody; v některých případech je malé množství energie přiváděné do místnosti ve formě horkého vzduchu a sálání.
D: Lze připojit vstup a výstup teplovodních kamen přímo na koncové zařízení systému (radiátor)?
O: NE, teplovodní kamna musí být připojeny na sběrné potrubí, odkud se pak voda odvádí do koncových zařízení (radiátory … atd.).
D: Teplovodní kamna dodávají také teplou užitkovou vodu?
O: Ano, pokud jsou vybaveny příslušnými topenářskými sadami (KITy).
D: Lze vést kouřovod teplovodních kamen přímo přes stěnu?
O: Ano, za předpokladu, že vertikální koncový úsek potrubí bude mít délku aspoň 1,5 m a instalace bude v souladu s potřebnými povoleními (viz technický list přiložený k výrobku).
NB! Kouřovod musí sloužit pro odvádění spalin pouze z jednoho zařízení.

D: Je potřebný přívod vzduchu v místnosti?
O: Ano, pro obnovu hořením spotřebovaného vzduchu v místnosti.
Některé modely teplovodních kamen umožňují připojení přívodu vzduchu přímo z venku.

D: Co je možné nastavit na displeji kamen?
O: Požadovanou teplotu vody a teplotu v místnosti (teplovodní kamna automaticky upravují svůj výkon, aby je udrželi).
U malých systémů lze nastavit pracovní režim, který zahrnuje vypnutí a opětovné zapnutí pro dosažení nastavené teploty.

D: Jak často je potřeba čistiť hořák?
O: Ideálně před každým spuštěním, když jsou kamna vypnuté a studené, po vyčištění výměníkových trubek kartáčem, a po spuštění čistících škrabek.
D: Musím vysát zásobník na pelety?
O: Ano, alespoň jedenkrát za měsíc a když se kamna dlouho nepoužívají.
D: Je možné spalovat jiný materiál než pelety?
O: NE, spalování čehokoli jiného než pelet znemožňuje činnost teplovodních kamen/kotle/ krbu a poškozuje je.
D: Je možné zapnout kamna přes SMS?
O: Ano, instalováním příslušného telefonického komunikátora (např. GSM  komunikátor od Edilkaminu).  Instalaci by měl provést autorizovaný technik.
TEPLOVODNÍ PRODUKTY NA DŘEVO (TEPLOVODNÍ KAMNA, KRBY A KOTLE)
D: Mohou fungovat i bez připojení systému na vodu?
O: Ne, jejich použití bez vody způsobí vážné poškození.
D: Mohou být použity pouze k ohřevu TUV?
O: Ano, pomocí bojleru. Takové použití se však nedoporučuje, protože se jedná o zařízení spalující dřevo a může vzniknout riziko vroucí vody v okruhu.
D: Teplovodní zařízení na dřevo mohou být zapojeny pouze v systémech s otevřenou nádobou?
O: Ne, ale zařízení se zavřenou nádobou je povoleno pouze pro verze s dochlazovací smyčkou, pojistným teplotním ventilem a se správnou instalací napouštění a vypouštění vody (dle normy UNI 10412/2).
D: Je možné při produktech, které mají 4 přípojky připojit vstup a výstup ze stejné strany?
O: Ne, jenom instalace s příčným prouděním zajišťuje správný výkon.