Sdílet na:

Loading

Technologie


PRINCIP FUNGOVÁNÍ A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI


Jedná se o zařízení určená pro výrobu teplého vzduchu prostřednictvím spalování dřeva.

V prostoru mezi ohniskem a pláštěm cirkuluje okolní nebo externí vzduch, který se při vstupu zespodu v kontaktu se stěnami zahřívá a pak je vypouštěn do domácího prostředí.

Do místnosti se vzduch dostává přes příslušné mřížky na přední straně kamen a v případě potřeby může být odveden potrubím do sousedních místností.

K distribuci teplého vzduchu může dojít za pomoci přirozené nebo nucené ventilace prostřednictvím ventilátorů.
V případě nucené ventilace je vhodné použít regulátor, který obměňuje rychlost vzduchu na základě jeho teploty.

Množství spalovacího vzduchu, který může být primární, sekundární (pro čištění skla) a terciární (po spalování) lze nastavit pomocí klapek.

FUNKČNÍ SCHÉMA


Konkrétní schémata jednotlivých modelů najdete v technickém listu přiloženém k výrobku.

sl_t1_01.jpg
1 = přívod primárního a post-spalovacího vzduchu

2 =
ovládání regulace primárního spalovacího vzduchu

3 =
dopravník primárního spalovacího vzduchu

4 =
přívod sekundárního spalovacího vzduchu a čištění skla

5 =
přívod post-spalovacího vzduchu do topeniště

6 =
meziprostor pro cirkulaci vzduchu

7 =
ventilátor k rozptylu ohřátého vzduchu do prostředí

8 =
mřížka pro přívod teplého vzduchu do místnosti

9 =
spoj pro eventuální rozvod teplého vzduchu do sousedních místností

10 =
rošt

11 =
popelník

12 =
spoj pro vývod spalin a připojení ke komínu