Zdieľať na:

Loading

Technológia


PRINCÍP FUNGOVANIA A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Jedná sa o zariadenia navrhnuté pre ohrev teplého vzduchu prostredníctvom automatického spaľovania drevených peliet.

Všetky fázy činnosti sú ovládané elektronickou kartou vybavenou špeciálnym softvérom za účelom dosiahnutia vysokej účinnosti a nízkych emisií za podmienok maximálnej bezpečnosti.

Vyrobený teplý vzduch je privádzaný do miesta inštalácie cez príslušné mriežky na prednej strane kachlí a v prípade potreby môže byť odvedený potrubím do susedných miestností.

Hlavné fázy činnosti možno ovládať pomocou diaľkového ovládania;
je tiež možné pripojiť k zariadeniu diaľkové zapaľovanie.


SCHÉMA ČINNOSTI


Konkrétne schémy jednotlivých modelov nájdete v technickom liste priloženom k výrobku.

fcp_t1_01.jpg
1 = zásobník na pelety

2 = šnekový podávač peliet zo zásobníka na ďalší podávač

3 = motor, ktorý riadi činnosť prvého šnekového podávača

4 = druhý šnekový podávač peliet z prvého podávača do ohniska

5 = motor, ktorý riadi činnosť druhého šnekového podávača

6 = horák, v ktorom dochádza k spaľovaniu peliet

7 = zapaľovací elektrický odpor

8 = odstredivý spalínový ventilátor

9 = spoj pre vývod spalín a pripojenie ku komínu

10 = ventilátor na rozptyl teplého vyrobeného vzduchu

11 = predná mriežka na rozptyl teplého vzduchu do miesta inštalácie

12 = dva spoje na eventuálny rozvod teplého vzduchu do susedných miestností

13 = spoj pre externý prívod vzduchu potrebného na horenie

14 = synoptický panel, ktorý riadi a zobrazuje všetky fázy chodu