Zdieľať na:

Loading

Technológia


PRINCÍP FUNGOVANIA A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI


Jedná sa o zariadenia navrhnuté pre ohrev teplého vzduchu prostredníctvom spaľovania dreva.

V priestore medzi ohniskom a obkladom cirkuluje okolitý alebo externý vzduch, ktorý sa pri vstupe zospodu v kontakte so stenami zohrieva a následne je vypustený do domáceho prostredia.

Do miestnosti sa vzduch dostane cez príslušné mriežky na prednej strane kachlí a v prípade potreby môže byť odvedený potrubím do susedných miestností.

K distribúcii teplého vzduchu môže dôjsť za pomoci prirodzenej alebo nútenej ventilácie prostredníctvom ventilátorov.
V prípade nútenej ventilácie je vhodné použiť regulátor, ktorý obmeňuje rýchlosť vzduchu na základe jeho teploty.

Množstvo spaľovacieho vzduchu, ktorý môže byť primárny, sekundárny (na čistenie skla) a terciárny (po spaľovaní) možno nastaviť pomocou klapiek.

SCHÉMA ČINNOSTI


Konkrétne schémy jednotlivých modelov nájdete v technickom liste priloženom k výrobku.
sl_t1_01.jpg
1 = prívod primárneho a post-spaľovacieho vzduchu

2 = ovládanie regulácie primárneho spaľovacieho vzduchu

3 = dopravník primárneho spaľovacieho vzduchu

4 = prívod sekundárneho spaľovacieho vzduchu a čistenie skla

5 = prívod post-spaľovacieho vzduchu do ohniska

6 = medzipriestor pre cirkuláciu vzduchu

7 = ventilátor pre rozptyl ohriateho teplého vzduchu do prostredia

8 = mriežka pre prívod teplého vzduchu do miestnosti

9 = spoj pre eventuálny rozvod teplého vzduchu do susedných miestností

10 = rošt

11 = popolník

12 = spoj pre vývod spalín a pripojenie ku komínu.