Zdieľať na:

Loading

Technológia


PRINCÍP FUNGOVANIA A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI


Jedná sa o zariadenia navrhnuté pre výrobu teplého vzduchu prostredníctvom automatického spaľovania drevených peliet.

Všetky fázy činnosti sú ovládané elektronickou riadiacou jednotkou vybavenou špeciálnym softvérom pre dosiahnutie vysokej účinnosti a nízkych emisií za podmienok maximálnej bezpečnosti.

Ohriaty teplý vzduch je privádzaný do miesta inštalácie cez príslušné mriežky na prednej strane kachlí a v prípade potreby môže byť odvedený potrubím do susedných miestností.

Hlavné fázy činnosti možno ovládať pomocou diaľkového ovládania; je tiež možné pripojiť zariadenia pre zapálenie kachlí na diaľku.

SCHÉMA ČINNOSTI

Konkrétne schémy jednotlivých modelov nájdete v technickom liste priloženom k výrobku.

sp_t1_06.jpg
1 = zásobník na pelety

2 =
šnekový podávač peliet zo zásobníka na horák

3 =
motor, ktorý riadi činnosť šnekového podávača

4 =
horák, v ktorom dochádza k spaľovaniu peliet

5 =
zapaľovací elektrický odpor

6 =
odstredivý spalínový ventilátor

7 =
spoj vývodu spalín a pripojenie ku komínu

8 =
synoptický panel, ktorý riadi a zobrazuje všetky fázy chodu

9 =
spoj pre externý prívod vzduchu potrebného pre horenie

10 =
výmenníkové rúry pre výrobu teplej vody

11 =
predná mriežka pre rozptyl teplého vzduchu do miesta inštalácie

12 =
spoj pre eventuálny rozvod teplého vzduchu do susedných miestností

13 =
ventilátor pre rozptyl ohriateho vzduchu.