Zdieľať na:

Loading

Technológia


PRINCÍP FUNGOVANIA A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI


Jedná sa o zariadenia navrhnuté pre ohrev teplej vody prostredníctvom spaľovania dreva.

Teplá vyrobená voda je odvádzaná na zásobenie radiátorov (vysoká teplota) a/alebo panelov podlahového vykurovania (nízka teplota) celého domu.

S využitím príslušných kitov sú schopné produkovať teplú úžitkovú vodu pre kúpeľne a kuchyne, ktorá môže byť nahromadená v príslušných bojleroch aby bola vždy k dispozícii v požadovanej teplote.

Môžu byť pričlenené ku kompozitným systémom, spolu so solárnymi panelmi, nástennými plynovými kotlami, puffermi atď. za účelom vytvorenia najmodernejších systémov vykurovania.
Teplovodné kotle na pelety môžu byť tiež pripojené k existujúcemu vykurovaciemu systému s otvorenou alebo uzavretou expanznou nádržou.

K dispozícii máme veľké množstvo typov kitov za účelom uľahčiť rôzne inštalačné riešenia.

SCHÉMA ČINNOSTI

Konkrétne schémy jednotlivých modelov nájdete v technickom liste priloženom k výrobku.

1 = rošt pre prepad popola a pre priechod primárneho vzduchu

2 = prívod post-spaľovacieho vzduchu

3 = spoj pre externý prívod vzduchu potrebného na horenie s automatickou riadiacou poistkou (voliteľné)

4 = ohnisko obklopené vodou

5 = vysúvacie dvierka z keramického skla odolného voči tepelnému šoku až do 800°C so systémom čistenia

6 = chladiaca bezpečnostná slučka (verzia CS)

7 = deflektory spalín na zabezpečenie vysokej tepelnej výmeny (spalíny / voda)

8 = klapka na reguláciu odťahu spalín v polohe režimu

9 = klapka na reguláciu odťahu spalín v pozícii na spaľovanie

10 = prívod vody do chladiacej slučky (z vodovodu)

11 = vývod vody z chladiacej slučky (do kanalizácie)

12 = výstup vody zo zariadenia

13 = vstup vody do zariadenia

14 = otočný rošt s motorčekom

15 = nastaviteľné nohy (voliteľné)