Zdieľať na:

Loading

Technológia


PRINCÍP FUNGOVANIA A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Jedná sa o zariadenia navrhnuté pre ohrev teplej vody prostredníctvom automatického spaľovania drevených peliet.

Všetky fázy činnosti sú ovládané elektronickou kartou vybavenou špeciálnym softvérom za účelom dosiahnutia vysokej účinnosti a nízkych emisií za podmienok maximálnej bezpečnosti.

Teplá vyrobená voda je odvádzaná na zásobenie radiátorov (vysoká teplota) a/alebo panelov podlahového vykurovania (nízka teplota) celého domu.

Teplovodné krby môžu byť pričlenené ku kompozitným systémom, spolu so solárnymi panelmi, nástennými plynovými kotlami, puffermi atď. za účelom vytvorenia najmodernejších systémov vykurovania.

S využitím príslušných kitov sú schopné produkovať teplú úžitkovú vodu pre kúpeľne a kuchyne, ktorá môže byť nahromadená v príslušných bojleroch aby bola vždy k dispozícii v požadovanej teplote.

Teplovodné kotle na pelety môžu byť tiež pripojené k existujúcemu vykurovaciemu systému s otvorenou alebo uzavretou expanznou nádržou.

K dispozícii máme veľké množstvo typov kitov za účelom uľahčiť rôzne inštalačné riešenia.

SCHÉMA ČINNOSTI

Konkrétne schémy jednotlivých modelov nájdete v technickom liste priloženom k výrobku.

tcp_t1_01.jpg
1 = zásobník na skladovanie peliet s nakladacou komorou

2 = šnekový podávač peliet zo zásobníka na horák

3 = motor, ktorý riadi činnosť šnekového podávača

4 = horák, v ktorom dochádza k spaľovaniu peliet

5 = zapaľovací elektrický odpor

6 = odstredivý spalínový ventilátor

7 = ventilátor na rozptyl teplého vzduchu

8 = spoj pre vývod spalín a pripojenie ku komínu

9 = predná mriežka na rozptyl teplého vzduchu do miesta inštalácie

10 = spoj pre externý prívod vzduchu potrebného na horenie

11 = synoptický panel, ktorý riadi a zobrazuje všetky fázy chodu

12 = dvojkrídlové dvierka z keramického skla odolného voči tepelnému šoku až do 800°C

13 = priestor s vodou obklopujúci ohnisko

14 = uzáver ohniska s vyklápacími dvierkami pre uľahčenie prístupu k zadným aparátom (ľahšie čistenie a údržba)

15 = vstavaný vodoinštalačný  kit na zaistenie maximálnej bezpečnosti a uľahčenie inštalácie