Zdieľať na:

Loading

Technológia


PRINCÍP FUNGOVANIA A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI


Jedná sa o zariadenia navrhnuté pre ohrev teplej vody prostredníctvom spaľovania dreva.

Ohriata teplá voda je odvádzaná do radiátorov (vysoká teplota) a/alebo do podlahového vykurovania (nízka teplota) v celom dome.

Teplovodné kachle môžu byť napojené do komplexných systémov spolu so solárnymi panelmi, nástennými plynovými kotlami, bojlermi atď. za účelom vytvorenia najmodernejších systémov vykurovania.

S využitím príslušných inštalačných súprav (kitov) sú schopné produkovať teplú úžitkovú vodu pre kúpeľne a kuchyne, ktorá môže byť v akumulačnej nádobe vždy k dispozícii v požadovanej teplote.

Teplovodné kachle na pelety môžu byť tiež pripojené k existujúcemu vykurovaciemu systému s otvorenou alebo uzavretou expanznou nádržou.
K dispozícii je  veľké množstvo typov kitov pre uľahčenie rôznych inštalačných riešení.


SCHÉMA ČINNOSTI

Konkrétne schémy jednotlivých modelov nájdete v technickom liste priloženom k výrobku.

tl_t1_01.jpg


1 = prívod primárneho spaľovacieho vzduchu

2 = prívod sekundárneho spaľovacieho vzduchu

3 = ovládanie regulácie sekundárneho spaľovacieho vzduchu

4 = výstup teplej vody z vykurovacieho zariadenia

5 = vstup teplej vody do vykurovacieho zariadenia

6 = spoj pre vývod spalín a pripojenie ku komínu

7 = popolník

8 = chladiaca slučka s poistným ventilom

9 = spoj pre externý prívod vzduchu potrebného pre horenie